KURULLAR
DANIŞMA KURULU
 • Beral MADRA

 • Prof. Dr. Burhanettin TATAR

 • Prof. Dr. Marcus GRAF

 • Doç. Dr. Arzu PARTEN ALTUNCU

 • Doç. Dr. Safiye BAŞAR

 • Prof. Dr. Faruk TAŞKALE

 • Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN

 • Prof. Dr. Münevver ÜÇER

 • Doç. Dr. Aslıhan ERKMEN

 • Doç. Dr. Şehnaz BİÇER

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ

 • Prof. Dr. Şive Neşe BAYDAR

 • Nilüfer KURFEYZ

 • Selim SAĞLAM

DÜZENLEME KURULU
 • Yasemin TANRIVERDİ

 • Betül BİLGİN

 • Zehra KAYGUSUZ

 • Emine CANLI

 • Müberra KANDEMİR

 • Yasin Giray DEMİR

 • Hafsa ÇELİK

 • Merve ÇELİK

 • Meryem Beyza AY

 • Ahmet LAMEN

MÜZAKERECİLER
 • Beral MADRA

 • Fatih ÖZKAFA

 • Yasemin TANRIVERDİ

 • Oğuz HAŞLAKOĞLU

 • Marcus GRAF

 • Selami VARLIK

PROJE KOORDİNATÖRÜ
 • Betül BİLGİN

 • Zehra KAYGUSUZ

SEKRETERYA
 • Firdevs TÜRKER UĞUZ

 • Yasemin DEMİRKAN

 • Sena Nur DEMİRKAN