ÇALIŞTAY BAŞVURU KOŞULU

Bugün dünyanın birçok yerinde ve farklı konseptlerde gerçekleştirilen bienallerin amacı, farklı kültürlerden sanatçı ve sanat izleyicileri arasında iletişim kurmak ve şehrin değişen dünya üzerindeki konumunu sanatçıların gözünden tekrar değerlendirmektir. Medeniyetimizin mihenk taşını oluşturan ve bize bir kimlik aidiyeti hissettiren sanatlarımızdan beslenen Yeditepe Bienali, çağdaş sanat bienalleri arasında yer almayı hedeflemiş ve insanlık tarihinin en eski yerleşim birimlerinden olan, farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmış İstanbul’umuzun yedi tepesini de mekân olarak seçmiştir. “Ehl-i Hiref” ve “Çerçeve İçi- Çerçeve Dışı” gerçekleştirilmiş olan bienalilerin temalarıdır. Her iki organizasyonda beraberinde birçok tartışmayı getirmiştir. Tartışma konuları değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen 5 (beş) problematik belirlenmiştir. Çalıştayımız,konu ile ilgili sanatçı, akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.


Başlıklar:
  • Sanatçı-küratör- mekân üçgeninde sanat eserinin konumlandırılması-yerleştirilmesi.

  • Bienal ortamında sanat eseri, sanatçı, hami, seyirci; kimlik ve aidiyet sorunu.

  • “Sanatta geleneğe bağlı kalabilmek!” “Geleneksiz sanat var mıdır?”

  • Kültür bağlamında sanat bienalleri üzerinden etkileşimi

  • Güncel dünya gündemi ve bienallerindeki tema ilişkisi


Yukarıda belirtilen beş maddenin biriyle alakalı olarak yazacağınız özet bildiriniz bilim kurulumuzca değerlendirilip tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


Önemli Tarihler:
Son başvuru tarihi:

02 Eylül 2024

Kabul edilen özetlerin tarihi:

16 Eylül 2024

Çalıştay tarihi:

28 Eylül 2024


Lütfen linkten kayıt oluşturun: BİLDİRİ GÖNDERME